Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ऋषि प्रसाद निरौला ना.सु बिद्युत ईकाई
भृुपेन्द्र तामाङ्ग असिस्टेन्ट सब. इन्जिनियर योजना शाखा
संजय ढुंगाना असिस्टेन्ट सब. इन्जिनियर घरनक्शा पाश उपशाखा
रविन्सन थापा मगर अमिन अमिन ईकाई
जयन्त श्रेष्ठ खरिदार बिधुत ईकाई
महिन राजबंशी खरिदार बिधुत ईकाई
त्रिलोचन पौडेल खरिदार प्रशासन शाखा
अग्नी प्रसाद दाहाल खरिदार सामुदायिक विकास शाखा
जितेन्द्र बुडाथोकी खरिदार प्रशासन शाखा
पदमा लुईटेल खरिदार प्रशासन शाखा

Pages