मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

संगठनात्मक स्वरूप