Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
सुरेश घिमिरे खरिदार राजश्व उपशाखा
रित प्रसाद भेटवाल खरिदार घरनक्शा पाश उपशाखा
दिल बहादुर मेचे खरिदार प्रशासन शाखा
प्रेम प्रसाद पराजुली खरिदार जिन्सी उपशाखा
धन बहादुर शाही खरिदार प्रशासन शाखा
ईच्छालाल राजबंशी खरिदार प्रशासन शाखा
नेत्र राजबंशी खरिदार प्रशासन शाखा
बिश्वदेव मुण्डा खरिदार प्रशासन शाखा
दशरथ खडिया प्रा.वि.शिक्षक सामुदायिक विकास शाखा
हेमनारायण धिमाल प्रा.वि.शिक्षक सामुदायिक विकास शाखा

Pages