मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Photo Name Designation Section Email Phone
रित प्रसाद भेटवाल खरिदार घरनक्शा पाश उपशाखा
दिल बहादुर मेचे खरिदार प्रशासन शाखा
प्रेम प्रसाद पराजुली खरिदार जिन्सी उपशाखा
धन बहादुर शाही खरिदार प्रशासन शाखा
ईच्छालाल राजबंशी खरिदार प्रशासन शाखा
नेत्र राजबंशी खरिदार प्रशासन शाखा
बिश्वदेव मुण्डा खरिदार प्रशासन शाखा
दशरथ खडिया सूचना प्रविधि अधिकृत सामुदायिक विकास शाखा
हेमनारायण धिमाल सूचना प्रविधि अधिकृत सामुदायिक विकास शाखा
कुमार ठाकुर सूचना प्रविधि अधिकृत सामुदायिक विकास शाखा

Pages

Staff