मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

विवाह दर्ता ऐन २०२८