नगर गतिबिधिका बारेमा जानकारी दिने उद्धेश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलन