समाचार

निर्वाचित भए पछि पहिलो पटक नगर गतिबिधिका बारेमा जानकारी दिने उद्धेश्यले मिति २०७४/०७/१४ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनको प्रतिवेदन

लैङिंक उत्तरदायी तथा समावेशी वजेट परीक्षण प्रतिवेदन तथा कार्ययाेजना

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय, इटभट्टा, झापाकाे अा.व. २०७२/०७३ काे लैङिंक उत्त्ररदायी तथा समावेशी बजेट परिक्षण प्रतिवेदन तथा कार्ययाेजना (अा.व. २०७३/०७४) सम्पन्न भयाे ।