नागरिक वडापत्र

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय