तपाईलाई मेचीनगर नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
71% (40 votes)
राम्रो छैन
29% (16 votes)
Total votes: 56