तपाईलाई मेचीनगर नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
75% (39 votes)
राम्रो छैन
25% (13 votes)
Total votes: 52