तपाईलाई मेचीनगर नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
68% (44 votes)
राम्रो छैन
32% (21 votes)
Total votes: 65