तपाईलाई मेचीनगर नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
70% (40 votes)
राम्रो छैन
30% (17 votes)
Total votes: 57