मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

२०७५/७६ आषाढ महिनाको आय व्ययको विवरण :