मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री सम्बन्धित सबै : सौर्य उर्जा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु माग गरिएको जानकारी : मिति :२०७६/०५/११