मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री वडा कार्यालय सबै, नक्शा पास गर्ने अख्तियारी दिइएको सम्बन्धमा | मिति : २०७५/०९/१८