मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री वडा कार्यालय सबै , उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा | मिति :२०७६/०६/१२