FAQs Complain Problems

समाचार

श्री वडा कार्यलय सबै , कार्यपालिका बैठक र बिषयहरुको जानकारी वडा अध्यक्षज्यु तथा सम्बन्धित वडाको कार्यपालिका सदस्यज्युहरुलाई जानकारी गराउने सम्बन्धमा | मिति :२०७६/१०/१६