मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

विभिन्न योजनाहरु अनुगमनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रवाधिकहरुको टोलि