मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

मेचीनगर नगरपालिकाको २०७५_७६ बैसाख महिना फाँटवारि सार्वजानिक गारिएको : मिति :२०७६/०२/०६