मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिकाको दमकल सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना ||| मिति :२०७६/०३/२०