मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ चैत्र महिना सम्मको आय व्यय बिवरण