मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको पहिलो बैठक तथा निर्णयहरु