मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

मासिक प्रगति प्रतिबेदन- बैसाख (२०७४/७५)