मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

परिपत्र सम्बन्धमा : श्री मातहतका कार्यालयहरु सबै, मेचीनगर नगरपालिका | : मिति : २०७५/०९/२०