आ.व. २०७४/२०७५ पौष महिनाको प्रगति विवरण

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय