आ.व.२०७४/०७५ माघ महिनाको आय व्यय विवरण

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय