मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

आय -व्यय बिवरण ( अषार २०७४/७५)