FAQs Complain Problems

समाचार

श्री वडा सचिवज्युहरु (सबै), मेचीनगर नगरपालिका : ६० वर्ष उमेर पूरा नगरेका बिधुवा तथा ख बर्ग अपाङ्गता सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको समेत नया दर्ता र नविकरण यहाँ राखिएको पत्र बमोजिम गर्न हुन | मिति :२०७७/०४/१८