Staff

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Photo Name Designation Section Email Phone
भारती उप्रती कार्यालय सहयोगि सामुदायिक विकास शाखा
हिरा देवी शिवाकोटी कार्यालय सहयोगि प्रशासन शाखा
विष्णु कुमार थापा कार्यालय सहयोगि सामुदायिक विकास शाखा
राम देव मल्लिक सरसफाई कर्मचारी प्रशासन शाखा
राम शरण मल्लिक सरसफाई कर्मचारी प्रशासन शाखा
दुखिया मल्लिक सरसफाई कर्मचारी प्रशासन शाखा
फकिरा मल्लिक सरसफाई कर्मचारी प्रशासन शाखा
राम प्रसाद मल्लिक सरसफाई कर्मचारी प्रशासन शाखा

Pages