मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Photo Name Designation Section Email Phone
गंगा दाहाल मुखिया दर्ता चलानी ईकाई
दशरथ प्रधान बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
बिष्णु राई बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
गोपाल बहादुर श्रेष्ठ बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
शेर बहादुर लिम्बु बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
दिनेश गुरागाई बारुणयन्त्र हवल्दार बारुणयन्त्र ईकाई
टुलेन धिमाल न.प्र. हवल्दार नगरप्रहरी उपशाखा
सुर्य घिमिरे न.प्र. हवल्दार न.प्र. उपशाखा
श्याम गिरी न.प्र. हवल्दार नगरप्रहरी उपशाखा
पूण्य प्रसाद भट्टराई कार्यालय सहयोगि प्रशासन शाखा

Pages

Staff