FAQs Complain Problems

समाचार

News & Events

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री वडा कार्यालय(सबै, मेचीनगर नगरपालिका): निर्वाचन खर्च पेश गर्ने सम्बन्धि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुचना (सम्बन्धित प्रतिनिधिलाइ यथाशिघ्र जानकारी गराउन हुन) | मिति:२०७९/०५/०३

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना (Preparation of Detailed Project Report for IEE) | मिति :२०७९/०५/०२

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना | मिति :२०७९/०२/१२