आय व्यय बिवरण बैसाख २०७४/७५

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय