मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगर, नगर कार्यपालिकाको २०७५/१२/१४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु : मिति २०७५/१२/२२