मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

लेखा परीक्षक नियुक्ति गरि लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना: मिति :२०७६/०७/२२