मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिका, (२०७५/७६ ) मङ्सिर महिनाको आय व्यय विवरण : मिति : २०७५/०९/२३