मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Email: 
dipendra110@gmail.com
Phone: 
023-562213
Section: 
जनस्वास्थ्य तथा खाधय परिझण शाखा

दिपेन्द्र कार्की