मेचीनगर नगरपालिकाको सोच तथा दृष्टिकोण

"नेपालको पूर्वी प्रवेशद्धार,कृषि र पर्यटन विकासको आधार"