मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

"नेपालको पूर्वी प्रवेशद्धार,कृषि र पर्यटन विकासको आधार"

मेचीनगर नगरपालिकाको सोच तथा दृष्टिकोण