सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय