मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Documents: 

मेचीनगर नगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी बिनियमावली २०६७