मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

२०७५/०२/२४ :प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री पुरुषोत्तम सुबेदी सर को बिदाइ