मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

सुचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ कार्तिक महिना सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु |