सटर भाडा मा लगाउने सम्बन्धि सूचना , २०७५/०७/०७

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय