मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री वडा कार्यालय सबै, सामाजिक सुरक्षा नवीकरण तथा नया दर्ता सम्बन्धमा |