मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री वडा कार्यालय सबै, मेचीनगर नगरपालिका , कृषक समूह दर्ता सम्बन्धमा |