मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

श्री वडा कार्यालय(सबै) , श्री ट्राभल्स एसोसिएसन (मेचीनगर -६ ,झापा): अनुमति दिइएको सम्बन्धमा |, मिति : २०७५/११/२२