मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

श्री वडा अध्यक्ष ज्यु (सबै वडा ), अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण सम्बन्धमा :२०७५/११/२९