मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

श्री वडा अध्यक्ष/ कार्यपालिका सदस्य ज्युहरु , कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा |