मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगर कार्यपालिका बैठक २०७६/०२/१५ गतेका निर्णयहरु :