मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिका र सबै वडा कार्यालय हरु बिदा सम्बन्धमा |