मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७४