मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Documents: 

मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र आधिकारिक पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली - २०७४