मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

मेचीनगर नगरपालिका खुल्ला दिसा मुक्त स्थानीय तह घोषणा | मिति : २०७५/०८/२७