मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Supporting Documents: 

मेचीनगर नगरपालिकाको २०७६/०४/२१ गतेको बैठकबाट गरिएको यस कार्यलय सम्बन्धि निर्णयहरु |