मिति: २०७५/३/१ :: कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय